Nr 3 (118) 2023/2024 
Nr 2 (117) 2023/2024
Nr 1 (116) 2023/2024
 

=================

Nr 3 (115) 2022/2023 
Nr 2 (114) 2022/2023
Nr 1 (113) 2022/2023
 
 

=================

Nr 4 (112) 2021/2022
Nr 3 (111) 2021/2022
Nr 2 (110) 2021/2022
Nr 1 (109) 2021/2022

=================

Nr 4 (108) 2019/2020
Nr 3 (107) 2019/2020

Nr 2 (106) 2019/2020
Nr 1 (105) 2019/2020

=================

Nr 4 (104) 2018/2019
Nr 3 (103) 2018/2019

Nr 2 (102) 2018/2019
Nr 1 (101) 2018/2019

=================

Nr 4 (100) 2017/2018
Nr 3 (99) 2017/2018
Nr 2 (98) 2017/2018
Nr 1 (97) 2017/2018

================

Nr 4 (96) 2016/2017
Nr 3 (95) 2016/2017
Nr 2 (94) 2016/2017
Nr 1 (93) 2016/2017

================

Nr 4 (92) 2015/2016
Nr 3 (91) 2015/2016

Nr 2 (90) 2015/2016

Nr 1 (89) 2015/2016

================

Nr 4 (88) 2014/2015
Nr 3 (87) 2014/2015
Nr 2 (86) 2014/2015
Nr 1 (85) 2014/2015

================

Nr 4 (84) 2013/2014
Nr 3 (83) 2013/2014
Nr 2 (82) 2013/2014
Nr 1 (81) 2013/2014

================

 

Nr 4 (80) 2012/2013
Nr 3 (79) 2012/2013
Nr 2 (78) 2012/2013
Nr 1 (77) 2012/2013

 

================

Nr 4 (76) 2011/2012
Nr 3 (75) 2011/2012
Nr 2 (74) 2011/2012
Nr 1 (73) 2011/2012


Gazetka "Strzał w 10" wydawana jest od roku 1992. Do 2004 r. opiekunkami jej były panie Barbara Dębosz i Lidia Choińska, natomiast od 2004 r. aż do czerwca 2010 r. panie Joanna Lewczuk i Renata Zaniewska. Nad opracowaniem graficznym i składem komputerowym czuwała wówczas pani Barbara Dębosz. W roku szkolnym 2010/2011 zespołem redakcyjnym opiekują się panie Joanna Lewczuk i Barbara Nowakowska, a nad składem komputerowym czuwa pani Janina Mojska.
Istnienie szkolnego pisma jest możliwe dzięki działalności dwóch sekcji: redakcyjnej i komputerowej.
Młodzi redaktorzy bacznie obserwują życie szkoły i rozwijając swoje zdolności polonistyczne, barwnie je opisują. Mają też okazję zaprezentować własną twórczość literacką. Dziennikarski warsztat doskonalą dzięki spotkaniom z profesjonalnymi redaktorami z "Gazety Współczesnej" i "Kontaktów".
Z kolei młodzi informatycy poznają i wykorzystują różne programy komputerowe w celu tworzenia ciekawej szaty graficznej pisma oraz jej wersji elektronicznej umieszczanej na szkolnej witrynie internetowej. Redakcja gazetki odniosła wiele sukcesów. Należą do nich:
-
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych (1996)
-
wyróżnienie w V edycji Konkursu Fundacji Batorego na "Najlepsze Gazetki Szkolne" (Warszawa 1999)
-
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną (Katowice 2000)
-
prezentacja naszego pisma w programie telewizyjnym TVP1 "5,10,15"
-
I miejsce w ogólnopolskim konkursie na Gazetkę Szkolną w kategorii szkół podstawowych, który ogłosiły Tygodnik "Kontakty", ODN w Łomży i TVP w Łomży (Łomża 2006)
-
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Szkół Noszących Imię Jana Pawła II na gazetkę szkolną. "Moja szkoła nosi imię Papieża Jana Pawła II" (Łapy 2006)
-
II miejsce w kategorii szkół podstawowych V Edycji Konkursu na Gazetkę Szkolną organizowanego przez tygodnik "Kontakty" oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Łomży (Łomża 2007).
Gazetka "Strzał w 10" odgrywa w życiu szkoły niezmiernie istotną rolę, ponieważ ilustruje najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i rozwija talenty młodych dziennikarzy. "Strzał w 10" to nieodłączny element, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie naszą szkołę.

 

 

Back to Top