1. Nabór do zerówek.

Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/* wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie jak w harmonogramie - harmonogram.pdf.

25.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

                   Klauzula informacyjna Ochrony danych osobowych.pdf;           

                  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w SP10.pdf

                 Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_SP 2023 2024.pdf

                 Instrukcja elektronicznego składania wniosku w ramach rekrutacji.pdf

2. Lista przyjętych dzieci grup przedszkolnych 2024r - będzie wywieszona 28 sierpnia .2023r (podział na grupy)


Pełna lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2024/2025 do SP10 będzie wywieszona przy wejściu do szkoły dnia 28.03.2024 r. do godz. 15:00.

3. Zerówki w SP10.

Back to Top