LAUREACI:
Język Polski
Katarzyna Zabłocka, kl.VI d (opiekun: M. Sadowska)
Adam Oleksy, kl.VI b (opiekun: R. Zaniewska)
Historia
Kamil Olszewski, kl.VI a (opiekun: I. Ramotowska)
Przyroda
Marcin Obiedziński, kl.VI d (opiekun: J. Nowińska)
Matematyka
Jakub Dardziński, kl.VI f (opiekun: B. Fiłonowicz)
Katarzyna Zabłocka, kl.VI d (opiekun: H. Poreda)
Informatyka
Paweł Serdyński, kl.VI f (opiekun: B. Dębosz)
Bartosz Pikuliński, kl.V c (opiekun: B.D
ębosz)
FINALIŚCI:
Przyroda
Katarzyna Zabłocka, kl.VI d (opiekun: J.Nowińska)
Matematyka
Anna Olizarowicz, kl.VI g (opiekun: D. Święczkowska)
Historia
Paweł Milewski, kl.VI c (opiekun: I. Ramotowska)
Marcin Obiedzinski,kl.VI d (opiekun: I. Ramotowska)
Gertruda Korolczuk kl.VI g (opiekun: I. Ramotowska)
Język Angielski
Gertruda Korolczuk, kl.VI g (opiekun: K.Kołakowska)
Konrad Zalewski, kl.VI d (opiekun: I.Wierciszewska)
Języka Polski
Gertruda Korolczuk, kl.VI g (opiekun: R.Zaniewska)
Anna Olizarowicz, kl.VI g (opiekun: R.Zaniewska)

Back to Top