Należy wypełnić drogą elektroniczną 
https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/*

  • wniosek (kandydaci spoza rejonu) o przyjęcie do klasy I
    wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • zgłoszenie (kandydaci z rejonu)

i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie:
 27.05.2024 – 31.05.2024 r. oddz. sportowe do 28.05.2024r.

29.05.2024r.  – próby sprawnościowe dla oddz. sportowych

18.06.2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.06.2024r.  termin potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

21.06.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Listy naboru do klas pierwszych SP10 - ..................................... (podział na klasy).

Back to Top