MENo.jpg

 

 

„Laboratoria Przyszłości”

„Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 10 im Jana Pawła II w Łomży

„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych. Jest on inicjatywą edukacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, oraz umiejętności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży otrzymała w ramach programu  wsparcie finansowe na całość zadania w kwocie 365 100zł.

Szkoła zakupiła w ramach programu: wyposażenie

w tym:

1/ wyposażenie podstawowe tj. pozycje 1, 3 - 5, 8 - 12

2/ wyposażenie dodatkowe, wybrane zgodnie z potrzebami szkoły tj. pozostałe pozycje

 

Facebook - Laboratoria Przyszłości...

 

Drukarki 3D, mikrokontrolery i roboty - zajęcia z informatyki;

Wyposażenie pozostałe na lekcjach techniki, biologii.

Back to Top