17 czerwca uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z Panią Urszulą Rainka ,kuratorem zawodowym  Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Łomży w ramach realizowanego w szkole programu "Edukacja prawna dzieci i młodzieży". Celem programu jest zwiększenie świadomości prawnej wśród nastolatków. Pani kurator omówiła akty prawne dotyczące nieletnich, oraz konsekwencje czynów zabronionych. Zwróciła także uwagę na zagrożenia i łamanie prawa w Internecie. Przekazała wszystkim uczniom i nauczycielom życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji.Pedagog szkolny

Back to Top