W każdej lekcji uczestniczy 2 nauczycieli. Klasy liczą od 15 do 20 uczniów. Wśród nich znajduje się 3 - 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Integracyjna klasa osiąga często najlepsze wyniki w nauce w całej szkole. Czy bać się pracy w klasach integracyjnych?

Back to Top