Ekopracownia

W Ekopracowni

    Klasy III zaangażowały się w działania ekologiczne w szkole. Po warsztatach przeprowadzonych przez pracownika Zakładu Gospodarki, przyszła kolej na odwiedzenie zielonego serca szkoły, czyli Ekopracowni.

Światowy Dzień Recyklingu

    W związku z otworzeniem Ekopracowni w naszej szkole, aktywnie ruszyły działania proekologiczne.

Back to Top