Program był realizowany w okresie od kwietnia do czerwca zgodnie z opracowanym harmonogramem. Skierowany był  do uczniów V i VI klas  oraz ich rodziców. Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży  poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu atrakcyjnych zajęciach i spotkaniach. Odbyły się lekcje wychowawcze, warsztaty z psychologiem, pedagogiem, dietetykiem, konkursy plastyczne, literackie, spotkania z pielęgniarką szkolną. Rodzice i uczniowie uczestniczyli w konferencji na temat „Dziecko z cukrzycą w szkole, którą zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz nasza szkoła. Na zakończenie programu odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczennicami z technikum żywienia i usług gastronomicznych łomżyńskiej "Wety". Przestawiono prezentację na temat zdrowego odżywiania oraz barwny pokaz carvingu, dekoracji z owoców i warzyw. Uczniowie wyróżnieni w konkursach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci smacznych i zdrowych, wyczarowanych przez koleżanki z "Wety" ozdób. Koordynatorem programu była pedagog szkolna. Wanda Majewska

Back to Top