INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM

/na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 385/22 z dnia 16.12.2022r. i nr 67/24 z dnia 23.02.2024r/

Szkoła Podstawowa nr 10  w Łomży pełni dyżur w miesiącu sierpniu br., w lipcu pracują placówki wg. załączonego harmonogramu

*  15-30.04.2024r.  składanie kart  zgłoszeń na dyżur  /karty dostępne w sekretariacie i na stronie  szkoły/

  • na miesiąc sierpień do naszej szkoły
  • do wniosku należy dołączyć  oświadczenia rodziców  o braku możliwości zapewnienia opieki dziecku w okresie wakacyjnym   /rodzice pracują i nie korzystają z urlopu w tym czasie/
  • pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z placówki dyżurującej
  • dyrektor może przyjąć dziecko z innej placówki, o ile będą wolne miejsca
  • przyjęcia  z innej placówki niż macierzysta będą odbywały się wg. kolejności  składanych kart  zgłoszeń  w/w  wymienionym terminie

*  23.05.2024r. – podanie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka na dyżur w naszej placówce

*  do 31.05.2024r. do godz.15– rodzice pisemnie potwierdzają uczęszczanie dziecka na dyżur
– rezygnację z dyżuru wakacyjnego należy zgłosić pisemnie najpóźniej 14 dni przed
rozpoczęciem dyżuru

PLIKI DO POBRANIA:

- wniosek.docx

- oświadczenie rodzica.pdf

- placówki dyżurujące.pdf

- zarządzenie prezydenta - 385/22 oraz 67/24

- potwierdzenie woli.pdf

Back to Top