PŁATNOŚĆ ZA OBIADY  W MIESIĄCU

maju 2019 r.  będzie naliczana indywidualnie

w związku z tym bezpośrednią kwotę płatności uzyskamy dzwoniąc pod numer

86 2189010 w. 15 lub bezpośrednio w pokoju nr 002.

    

Prosimy o terminowe wpłaty.

Wszelkie informacje dotyczące żywienia na stołówce dostępne są w administracji szkoły  pok. 002 i na stronie internetowej szkoły  BIP  w zakładce "prawo miejscowe". Informace dostępne są zarówno w postaci strony internetowej oraz w postaci pliku do pobrania *.pdf. W postaci pliku pdf można pobrać gotową do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na obiady.

 

        INFORMACJE O OBIADACH

Obiady wydawane są w godz. 11.30 -11.50  i 12.35 -12.55 .

Oddziały klas „O” od godz. 12.00

 Wpłat należy dokonywać na konto o numerze:

Numer konta  

Getin Noble Bank S.A. 29 156000132034496660000001

lub w pokoju 002 szkoły (gotówką) a po zainstalowaniu terminala tylko kartą płatniczą.

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów powinni osobiście uzgodnić koszt obiadów w administracji szkoły i dokonać zwrotu niewykorzystanych podpisanych kartek obiadowych (wcześniej zgłoszonych nieobecnosci).

Back to Top