PŁATNOŚĆ ZA OBIADY  W MIESIĄCU

marcu 2019 r.  wynosi:

                    ODDZ. PRZEDSZ.   - 21 dni x 7  zł  = 147,00 zł

                    UCZNIOWIE           - 21 dni x 3,50  = 73,50 zł

                    PRACOWNICY       - 21 dni x 6,80  = 142,80 zł

 

WPŁATY za żywienie od dnia  01.03.2019r. do 07.03.2019r.

 

w godz.: 01.03.2019 od 600 do1500

               04.03.2019 od 700 do15.30 

               05.03.2019 od 700 do1500

               06.03.2019 od 700 do 1500

               07.03.2019 od 700 do 1500

Prosimy o terminowe wpłaty.

Wszelkie informacje dotyczące żywienia na stołówce dostępne są w administracji szkoły  pok. 002 i na stronie internetowej szkoły  BIP  w zakładce "prawo miejscowe". Informace dostępne są zarówno w postaci strony internetowej oraz w postaci pliku do pobrania *.pdf. W postaci pliku pdf można pobrać gotową do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na obiady.

 

        INFORMACJE O OBIADACH

Obiady wydawane są w godz. 11.30 -11.50  i 12.35 -12.55 .

Oddziały klas „O” od godz. 12.00

 Wpłat należy dokonywać na konto o numerze:

Numer konta  

Getin Noble Bank S.A. 29 156000132034496660000001

lub w pokoju 002 szkoły (gotówką) a po zainstalowaniu terminala tylko kartą płatniczą.

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów powinni osobiście uzgodnić koszt obiadu w administracji szkoły i dokonać zwrotu niewykorzystanych podpisanych kartek obiadowych.

Back to Top