OGŁOSZENIE!

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY  W MIESIĄCU

CZERWCU 2019 r.  wynosi:

 

             UCZNIOWIE                     - 12 dni x 3,50  = 42 zł

             PRACOWNICY                 - 12 dni x 6,80  = 81,6 zł

 

WPŁATY za żywienie od dnia  03.06.2019r. do 06.06.2019r.

 

                w godz.: 03.06.2019 od 6 do15

                               04.06.2019 od 7 do15.30 

                               06.06.2019 od 7 do15

                               06.06.2019 od 7 do 15

  Prosimy o terminowe wpłaty.

Wszelkie informacje dotyczące żywienia na stołówce dostępne są w administracji szkoły  pok. 002 i na stronie internetowej szkoły  BIP  w zakładce "prawo miejscowe". Informace dostępne są zarówno w postaci strony internetowej oraz w postaci pliku do pobrania *.pdf. W postaci pliku pdf można pobrać gotową do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na obiady.

 

        INFORMACJE O OBIADACH

Obiady wydawane są w godz. 11.30 -11.50  i 12.35 -12.55 .

Oddziały klas „O” od godz. 12.00

 Wpłat należy dokonywać na konto o numerze:

Numer konta  

Getin Noble Bank S.A. 29 156000132034496660000001

lub w pokoju 002 szkoły wyłącznie kartą płatniczą.

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów powinni osobiście uzgodnić koszt obiadów w administracji szkoły i dokonać zwrotu niewykorzystanych podpisanych kartek obiadowych (wcześniej zgłoszonych nieobecnosci).

Back to Top